Profil farnosti

Return to Full Page

Bratislava-Sv. Martina (Dóm)

Bratislava-Sv. Martina (Dóm)
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Kapláni:
Mgr. Cyril Sitár
web-admin
Peter Šantavý
Websites
http://dom.fara.sk/
Email Addresses
dom@fara.sk
Address
Kapitulská 9
Bratislava
811 01
Phone
Pevna linka: 0254433430

Services

  • Sv. omse